Referat fra generalforsamling 29. marts 2023.

1. Valg af dirigent.

Arne Larsen blev valgt.
2. Formandens beretning.
Vi er 850 medlemmer fordelt på vores forskellige aktivitetstilbud, det er et lille fald fra sidste år. Vi mangler stadig en del ældre medlemmer i forhold til før Corona.
Det kan også mærkes, at vi ikke har kunnet udbyde badminton til børn i år på grund af manglende trænere. Vi har i år for første gang oplevet et fald på motionsbadminton og ved ikke helt hvorfor.
Der er nu endelig kommet godt gang i hyggeidræt, som er et hold for voksne, der har lyst til at spille, forskellige boldspil sammen med andre voksne.
Sidste år blev vores Qigonginstruktør uddannet børneqigongininstruktør og der har været familieqigonghold i løbet af denne sæson.
Basket er i gang med 3. sæson og der er kommet mange børn i denne sæson. Det har krævet nogle flere trænere, som det gudskelov er lykkedes at finde. Der er det sidst års tid blevet arbejdet med at skaffe penge til en Full Court bane i Højfynshallen. Det er nu lykkedes og der mangler kun at finde penge til at få lavet streger i hallen.
Vores samarbejde med kommunen blomstrer. Demenskoordinatorerne er flinke til at henvise borgere til os. Vi har samarbejde med sundhedskonsulenterne om tilpassede hold og er med i Assens PÅ Sport.
Igen i år har kommunen tilbudt at betale for at foreningerne kunne bruge fritidskortet og Motivu til reklamering, hvilket vi har taget i mod. Hvorvidt det har givet nye medlemmer, er svært at sige, da mange af vores gamle medlemmer troede de skulle bruge motivu, for at komme på holdene.
Som alle jo ved blev Ukraine invaderet i februar. Vi var med til at samle penge ind ved et formiddagsarrangement sammen med KFUM-spejderne i Tommerup, hvor vi stod for et sponser løb.
Affaldet blev igen i år samlet, sammen med lokalrådet og Super Brugsen i Stationsbyen.
Sammen med Årup løbeklub og DGI deltog vi i kommunes kulturfest på Frøbjerg med 3 toppe løbet. Dette var en succes, så løbet gentages den 21. maj, hvor vi igen samarbejder med Årup løbeklub. Der er søgt fonde og fået penge, så løbet kan afvikles med goodibags, medaljer lavet af den dybe tallerken og forskellige musikalske bands der underholder.
Til Landsstævnet i Svendborg hjalp nogle af vores frivillige i forbindelse med de shows der forgik og vi tjente lidt penge på det.
Juletræssalget nede ved Fyrtårnet i december måned, slog rekorder i år. Vi solgte 56 træ.
Til vores opvisning blev året initiativpris overrakt til Carina Pontø.
Til april har Tommerup Idræt 10 års jubilæum, som bestyrelsen har vedtaget at vi skal fejre i forbindelse med vores opvisning den 25. marts.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse, vores gode trænere og de mange medlemmer, der er med til at få vores forening til at fungere og udvikle sig.
3. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Vi har et pænt overskud og en sund økonomi.
4. Indkomne forslag.
Der var ikke nogen forslag.
5. Valg af bestyrelse.
Lone Simonsen, Poul-Jakob Andersen og Vivi Hansen blev alle genvalgt for 2 år.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Der var ingen kandidater.
7. Valg af revisor.
Arne Freltoft blev genvalgt.
8. Valg af revisorsuppleant.
Der er ikke nogle kandidater.
9. Eventuelt.


 

Tommerup Idræt | Bystævnevej 19 | 5690 Tommerup | Tlf.: +45 28952183 CVR: 33980000