Referat fra generalforsamling i Tommerup Idræt den 14. marts 2019.

Valg af dirigent:
Anja Rasmussen blev valgt. Hun kunne konstatere at indkaldelsen er udsendt rettidigt

Referent: 
Hanne Klitbo blev valgt. 

Formandens beretning: 
Vi har i 2018 haft 740 medlemmer fordelt på vores forskellige idrætstilbud. Det er en stigning på 50 medlemmer, primært voksne.
Ved vores opvisning blev foreningens Initiativpris overrakt. Den gik i år til Kirsten Marcussen.
Ved sæsonafslutning måtte vi sige farvel til vores flerårige badmintontræner, hvilket gav udfordringer med at finde en ny træner. Det lykkedes ikke til sæsonstart, men efterfølgende meldte Emma sig. Hun er en ung pige, men yderst kvalificeret.
Vores aktiviteter om formiddagen er igen steget og der er kommet godt gang i badmintonspillerne og Qigongholdet.
I foråret tog Inge Naturtræningsuddannelsen. Inden vi startede sæsonen, kom vi med i projektet ”Hold hjernen frisk”, som var et landsdækkende projekt i et samarbejde mellem DGI og Århus universitet. Det gik ud på at forbedre både de fysiske, psykiske og sociale færdigheder hos deltagerne. Naturtræningen passer lige ind i dette koncept. Deltagerne blev testet ved starten i august og igen i november. Vi kalder vores ”Træning i naturen”. Man går i skoven og undervejs er der forskellige indslag der styrker deltagernes evner. Holdet er forsat efter projektet afslutning og kører stille og roligt videre. Vi har endnu ikke hørt resultatet af projektet.
Vi udbød Miniton, som er badminton, hvor de yngste børn træner sammen med deres forældre. Dette hold måtte vi desværre lukke på grund af manglende deltagere.
Vi har nu haft bordtennis i nogle år, men kun med voksne deltagere. I denne sæson er der kommet 8 teenagere, som spiller med stor iver. Der er også kommet flere voksne, så foreningen har investeret i flere bordtennisborde for at kunne hamle op deltagerantallet.
Motionsbadmintonen(baneleje) får flere deltagere, også familier har fundet fidusen i at spille sammen.
Vi har fået uddannet endnu en træner i Smart Træning og har udbudt holdet i denne sæson, men der har ikke været mange deltagere. Vores Qigongtrænere har efteruddannet sig, så de nu kan give vores medlemmer endnu bedre træning.  Derudover har andre trænere og bestyrelsesmedlemmer været på forskellige kurser i løbet af året, så vi hele tiden prøver på at følge med udviklingen og at vores trænere kan udbyde den bedste træning.
Foreningen har de sidste 3 år været en fast del af forårsfestivalen, som er et samarbejde mellem foreningerne, skolerne og Dansk Skoleidræt. På dagen udbydes foreningernes forskellige aktiviteter til skoleeleverne i 6.-8. kl. fra Tommerup skole, Tallerupskolen, Brylle og Verninge skole. Dette er en god reklamesøjle for vores forening. Vi skal også deltage her til maj igen.
Vi deltager også i hallens sommerspas.
Som noget nyt afholdt vi i august Gymnastikskole i samarbejde med Gymnastikforeningen Verninge og Brylle Gymnastikforening. Det var en rigtig god oplevelse for alle parter. Vi gør det igen til august.
I efteråret deltog vi i en wookshop med emnet demensvenlig forening. Vi skulle kigge på, hvad vi kunne gøre for, at de medlemmer vi allerede har og nye medlemmer med begyndende demensudfordringer, ville kunne fortsætte med at dyrke motion. En flok af de instruktører, der er på de relevante hold, skal i marts på kursus. Sundhedsstyrelsen har ansat nogle konsulenter rundt i kommunerne, som skal være bindeled mellem foreningerne, de demente og deres pårørende. Vi er blevet en del af dette samarbejde, så vi nu figurer på hjemmesiden www.demensrac.dk, hvor demente og deres pårørende kan finde de foreninger, der tilbyder aktiviteter.
I efteråret har vi samarbejdet med kommen om ”Kickstart et sundere liv”. Der har været mange deltagere til informationsmødet og opfyldningsmødet. Samtidig har Kirsten og Birger kørt deres eget lille projekt ”små skridt”, hvor deltagerne har gået ture og vejet sig. Det har været et supper succes.
I december har vi igen solgt juletræer nede ved Fyrtårnet. Det er ikke den store indtægtskilde, men der er heller ikke det store arbejde ved det, så vi gør det igen.
Året sluttede med Nytårsgalop, som havde 65 deltagere.
Vores materiale vi har stående i Fyrtårnet er kommet under deres løsøreforsikring. Vi har værdier for ca. 110.000 kr. Så det er en rigtig god ordning for os, da det er alt for dyrt at oprette vores egen forsikring.
I den kommende sæson er nogle af de nye tilbud Crossdance, familieqigong, yoga og E-sport kommer på programmet igen.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse, vores gode trænere og de mange medlemmer, der er med til at få vores forening til at fungere og udvikle sig.

Kasserens fremlæggelse af regnskab:
Kasseren fremlagde regnskabet og der er et overskud på17.829 kr.

Spørgsmål fra en mødedeltager vedr. om bestyrelsen søger fonde til indkøb af nye redskaber. Lone fortæller, at vi sidste år søgte en ny pulje hos DGI til indkøb af floorball bander. Desværre fik vi afslag. Generelt er det svært at finde fonde som giver til redskaber og derfor har det været en nedprioriteret opgave i bestyrelsen af søge fonde. 


Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen.

Valg til bestyrelsen:
Lone Simonsen, Poul-jakob Andersen og Vivi Hansen blev alle genvalgt for 2 år.

Valg af suppleant til bestyrelsen:
Tine Gitz Wenzel blev genvalgt for 1 år.

Valg af revisor:

Der var ikke valg i år.

Valg af revisor suppleant:
Arne Freltoft sagt ja for endnu 1 år.

Eventuelt: 
Tommerup Idræt er medarrangør af den kommende skrald indsamling. 

Vedr. Nytårsgaloppen, så har Inge undersøgt mulighederne for at melde vores løb ind på ”løbskalenderen”. Der er forskellige krav til os som forening, når vores løb er registreret her. Dette skal tages med i planlægningen af løbet.
 
Mandfolk på Mountainbike. Et nyt tiltag i år 2019. Tæt samarbejde med DGI og Dansk Cykelunion som en del af Bevæg dig for Livet. Der har været opstartsmøde og første tur er planlagt til d. 7.4. Mødestedet meldes ud snarrest. Det er tanken, at det skal blive et nyt tilbud under Tommerup Idræt.
 
Der blev givet stor ros til bestyrelsen for at have blik for at tilbyde den brede idræt for alle. Vores succes skyldes dog også nogle meget engagerede trænere, som også er gode til at tænke nye tilbud.
 
Dirigenten takker for god ro og orden.
 

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
læs mere om cookies her http://www.tommerupidraet.dk/Sitemap-cookie.
Tommerup Idræt | Bystævnevej 19 | 5690 Tommerup | Tlf.: +45 28952183 CVR: 33980000