Referat fra generalforsamling i Tommerup Idræt den 24. februar 2020.

Valg af dirigent:
Kell Nielsen blev valgt. Han kunne konstatere at indkaldelsen er udsendt rettidigt.

Formandens beretning: 
Vi har i 2019 haft omkring 900 medlemmer fordelt på vores forskellige aktivitetstilbud. Det er en stigning på 150 medlemmer, primært voksne, men der er også kommet flere børn.
Ved vores opvisning blev foreningens Initiativpris overrakt. Den gik i år til Hanne Nielsen.
Vi deltag i et samarbejde med DGI om Mænd på Mountainbike. Der var en del mænd, men de syntes ikke de skulle være en del af foreningen, de styrede det selv via facebook.
Vi har startet E-sport op igen, men ikke med mange deltagere, så vi måtte lukke igen. Nye tiltag var yoga, familieqigong og smarttræning, som dog ikke havde den store succes.
Vores aktiviteter om formiddagen kører rigtig godt. Der er kommet bordtennis for 60+ på programmet og naturtræningen har fået tilgang. Derudover er der stor stigning på vandgymnastik og Qigongholdet og der er kommet ekstra trænere til.
Vores åbning for børnebordtennis har være en succes. Vores bordtennisafdeling er nu over 50 deltager. Vi har fået uddannet en træner mere og en skal i gang i 2020.
Der er kommet godt gang i badmintonafdelingen igen, hvilket vi kan takke vores 2 unge trænere for. Den ene træner har taget første del af træneruddannelsen. Holdet har et stort aldersspænd, så trænerne har fået et kursus i Miniton, så vi i den nye sæson kan tilbyde dette til de yngste deltagere.
Vi har måttet lukke for Zumba, da træneren er stoppet på grund af alder, men har til gengæld fået Crossdance på programmet, som har trukket en del deltagere.
Som noget helt nyt fik vi endelig et herrehold ind i foreningen, holdet har eksisteret i flere år som et privat hold, men har nu valgt at komme under os. Det er rigtig dejligt at kunne tilbyde alsidig gymnastik til mændene også. Holdet har selvfølgelig social hygge efter træningen.
Motionsbadmintonen(baneleje) får flere deltagere også de tider vi har om formiddagen. En del familierne syntes det rart at spille sammen.
I sidste sæson havde vi dans og drama på programmet, da Frøbjerg festspil havde udfordringer med deres børneafdeling. De er nu blevet selvstændige igen.
Vi holdt igen Gymnastikskole i samarbejde med Gymnastikforeningen Verninge og Brylle Gymnastikforening. Trods det gode samarbejde og mange deltagere er det rigtig svært at få voksne trænere, der kan være med på de tre hverdage det varer, så vi har desværre besluttet ikke at holde en skole til sommer.
I efteråret 18 startede vi en proces, der er endt med, at vi bliver certificeret som den første Demensvenlige forening i Danmark og får overrakt diplomet i forbindelse med vores opvisning den 29. marts. Det startede ud med en workshop i samarbejde med Alzheimerforening, os og DGI, hvor alle kunne deltage og ende med at få det lille lilla hjerte, som er tegn på, at man er demensven. Vi var mange trænere og medlemmer med til workshoppen og snakkede med DGI om, at det kunne være rart, hvis man som forening kunne få et logo, der viste, at man gjorde noget for, at vores medlemmer og kommende medlemmer med begyndende demens, kunne forsætte deres idrætsliv lidt længere.  Vi har haft trænere fra hold, hvor målgruppen findes på kursus i at være demensvenlige instruktører og har udarbejdet en demenspolitik for vores forening, som er godkendt af både Alzheimerforeningen og DGI. Denne kan læses på vores hjemmeside.
Sideløbende med arbejdet om den demensvenlig forening, har vi fået et godt samarbejde med kommunen, som er med i et projekt fra sundhedsstyrelsen, der handler om, at kommuner og foreninger skal arbejde sammen om træningen af begyndende demente.
Vi valgte fra starten at være en del af ovenstående, da vores forening lægger står vægt på, at være for alle uanset, hvilke udfordringer vores medlemmer har.
I december har vi igen solgt juletræer nede ved Fyrtårnet. Det er ikke den store indtægtskilde, men der er heller ikke det store arbejde ved det, så vi gør det igen.
Året sluttede med Nytårsgalopen, som havde stor deltagelse af store og små.
Vi har i det forgangne år investeret i 2 springmåtter sammen med Tallerupskolen og en ny teamtrack
Fremtiden er allerede godt i gang. Her i februar startede der basketball op for børn og voksne. Der har været en stor tilslutning både fra børn og voksne. Hurtigst muligt kommer der også badminton for voksne, som i modsætning til baneleje er et hold, hvor man kan dukke op og spille selvom man ikke har nogen makkere. Der er også mulighed for at lære teknikker og deltage i turneringer, hvis det er det folk ønsker.
I 2021 er der Landsstævne i Svendborg. Foreningen har meldt sig som frivillige hjælpere til arrangementet, hvilket betyder vi får nogle penge pr. næse pr. time vi hjælper. Ud over det vil vi gøre meget reklame for at få mange af vores medlemmer med som deltagere til 4 dejlige dage med masser af aktiviteter og hygge.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse, vores gode trænere og de mange medlemmer, der er med til at få vores forening til at fungere og udvikle sig.

Kasserens fremlæggelse af regnskab:
Kasseren fremlagde regnskabet og der er et overskud på 121.395 kr.

 

Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen.

Valg til bestyrelsen:
Hanne Klitbo blev genvalgt for 2 år. Johnny Svane blev nyvalgt for 2 år.

Valg af suppleant til bestyrelsen:
Lene Nielsen blev nyvalgt for 1 år.

Valg af revisor:

Kelle Nielsen blev genvalgt for 2 år

Valg af revisor suppleant:
Arne Freltoft sagt ja for endnu 1 år.

Eventuelt: 
Vi sagde tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Anja Rasmussen og Tine Wenzel for flere års godt arbejde.
Vi snakkede om at det var dejligt at vi havde økonomien til at kunne prøve nye ting og at foreningen var et samlingspunkt for mange idræter.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
læs mere om cookies her http://www.tommerupidraet.dk/Sitemap-cookie.
Tommerup Idræt | Bystævnevej 19 | 5690 Tommerup | Tlf.: +45 28952183 CVR: 33980000