Aflysningskalender:                                       

Referat fra generalforsamling i Tommerup Idræt den 27. Februar 2018.

Valg af dirigent:
Vivi Juel Hansen blev valgt.

Referent: 
Hanne Klitbo blev valgt. Hun kunne fortælle at den er rettidigt varslet og dermed gyldig.

Formandens beretning: 
Vi har i 2017 haft knap 700 medlemmer fordelt på vores forskellige idrætstilbud.
Under vores opvisning blev foreningens Initiativpris overrakt. Den gik i år til Lone Simonsen.
Vores aktiviteter om formiddagen er slået rigtig godt an, der kommer flere og flere deltagere.
Der var gang i det nye løbehold i foråret, men meget få i efteråret, så det er besluttet ikke at starte noget op her til foråret.
Sidste forår kom der nogen der gerne ville spille floorball med deres børn i foreningen. De spillede sidst på sæsonen. Til den nye sæson startede vi så et familiefloorballhold op, men lukke på grund af manglende deltagere.
Efter mange forsøg startede Børneyogaen for 6-9 årig op i denne sæson og der har været fin deltagelse.
Vi har startet E-sport op med god succes. Det har været muligt, fordi skolen har investeret i et lokale med alt udstyret, som vi så kan låne.
I forhold til børnemanglen på vores hold sidste år, så er det gået væsentlig bedre i år.
Rigtig mange af de flygtninge, der bor i vores byer deltager på vores hold. Det giver lidt udfordringer, men endnu mere glæde.
Practical Wing Chun har valgt at danne deres egen forening fra det nye år.
Vi har fået uddannet en træner i Smart Træning og uddanner en til i det nye år, så vi kan udbyde et hold med det. Vores Qigong undervisere har taget en videreuddannelse og den ene må nu også undervise børn. Vi har også en træner der er ved at blive uddannet til naturtræner. Derudover har andre trænere været på forskellige kurser i løbet af året, så vi hele tiden prøver på at følge udviklingen og at de er godt uddannede til at undervise.
Her i december har vi solgt juletræer for første gang nede ved Fyrtårnet. Vi fik ikke solgt så mange, men prøver igen næste år, da folk også lige skal finde ud af at vi sælger.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse, vores gode trænere og de mange medlemmer, der er med til at få vores forening til at fungere og udvikle sig.
Kommentarer: Der er et forslag fra en af de fremmødte vedr. at tilbyde et E-sport hold for voksne. Der er en formodning om, at der er en gruppe af voksne, som gerne vil gå til e-sport, og som nu sidder hjemme og spiller.

Kasserens fremlæggelse af regnskab:
Der er i år et overskud på 8387 kr.
Der havde været en plan om at spare på udgiften til rekvisitter i år, men det er ikke helt lykkes da Tallerupskolen havde brug for et lokale, hvor vi havde opmagasineret nogle af vores redskaber. Dette betød, at vi var nødt til at købe ekstra opbevaringsvogne.
Der har været en enkelt bemærkning fra revisoren omhandlende online booking. Det handler om, at der skal specificeres i forhold til hvilken konto indtægterne knyttes til.

Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen.

Valg til bestyrelsen:
Anja Rasmussen og Hanne Klitbo blev begge genvalgt for 2 år.

Valg af suppleant til bestyrelsen:
Tine Gitz Wenzel blev genvalgt for 1 år.

Valg af revisor:

Kjell Nielsen blev valgt for 2 år.

Valg af revisor suppleant:
Efter selve mødet har Arne Freltoft sagt ja for 1 år.

Eventuelt: 
Der er et forslag om at lave nye hold for følgende målgrupper:
Babyhold fra ½ år-? Der er stor efterspørgsel fra en gruppe forældre til småbørn. Det skal undersøges nærmere på hvilket tidspunkt det kunne være, dag og tidspunkt. Sabine som har foreslået punktet, vil selv undersøge nærmere blandt dem, der har givet udtryk for at ville være med. En mulighed er base 1. Der skal muligvis uddannes en instruktør til det.
Rytmehold for kvinder med træning af rytmiske serier: Vi snakker om, at det også kunne være et hold som er kombineret med danseserier.
Herrehold spring: det skal undersøges nærmere, hvor mange der er interesseret i et sådant hold.
 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
læs mere om cookies her http://www.tommerupidraet.dk/Sitemap-cookie.
Tommerup Idræt | Bystævnevej 19 | 5690 Tommerup | Tlf.: +45 28952183 CVR: 33980000