Det var nødvendigt at holde en ekstra ordinær generalforsamling, da der ikke var kandidater nok til den ordinære.

Referat fra ordinær generalforsamling 8. april 2024.

1. Valg af dirigent.

Vivi Hansen blev valgt.

2. Formandens beretning

Vi er 650 medlemmer fordelt på vores forskellige aktivitetstilbud, det er et fald på 200 medlemmer fra sidste år. Faldet er primær i badminton, hvor vi ikke har så mange motionister mere. Og gymnastik, hvor vi ikke kan udbyde så mange børne og unge hold på grund af manglende trænere. Vores basketballafdeling udvikler sig positivt. Der er hold fra 6 år og til seniorer. De har nu fået færdiggjort Fuld Court banen i Højfynshallen, så der kan spilles turneringer. Vores bordtennisafdelingen klarer sig fint, der er hold fra 8 år og opefter. De voksne fitnesshold kører fint. I sidste sæson startede vi Qigong for familier op, men der var ikke mange deltagere. Qigong holdene for de voksne er fuldt besat. Idræt i dagtimerne, som primært er for de ældre, har stabiliseret sig, men er ikke oppe på det antal vi havde før corona.
I foråret fik vi lavet en lille reklamefilm, som fortæller om vores forening og de to Tommerupper. Filmen er finanseret af sponsorater fra 36 forskellige firmaer.
Affaldet blev igen i år samlet, sammen med lokalrådet og Super Brugsen i Stationsbyen.
I Samarbejde med Årup løbeklub har der været afholdt 3 toppe løbet, som er et løb over de tre højeste toppe på Fyn, Frøbjerg Bavnehøj, Dyred banke, Brændholt bjerg. Begge dele kommer til at foregå igen i 24.
Juletræssalget ved Fyrtårnet er gået fint, men ikke med så stort et antal som sidste år.
Til vores opvisning blev året initiativpris overrakt til Sandra Andersen.
I forbindelse med vores opvisning fejrede vi Tommerup Idræt 10-års jubilæum med fællesspisning til sidst.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse, vores gode trænere og de mange medlemmer, der er med til at få vores forening til at fungere og udvikle sig.
Lone
3. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasseren var på ferie, så regnskabet blev fremlagt af formanden. Vi har et pænt overskud og en sund økonomi.
4. Indkomne forslag.
Vedtægtsændring §6: fjernelse af annoncering på foreningens hjemmeside.
Ændringen blev godkendt.
5. Valg af bestyrelse.
Carsten Hedeager og Dorte Knudsen blev valgt for 2 år.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Nicolaj Hovgaard blev valgt
7. Valg af revisor.
Der var ikke valg i år.
8. Valg af revisorsuppleant.
Der var ikke nogle kandidater.
9. Eventuelt.
Der blev sagt pænt farvel til Hanne Klitbo og Johnny Svane, som begge har været med i bestyrelsen i mange år

Tommerup Idræt | Bystævnevej 19 | 5690 Tommerup | Tlf.: +45 28952183 CVR: 33980000