Formand: 
Lone Simonsen
28 95 21 83
nordborg29@gmail.com

Jeg vil gerne udvikle vores forening, så vi følger med tiden og de behov vores medlemmer har for motionstilbud.
Jeg vil gerne lytte til både trænerene og vores medlemmers idéer og forslag, da jeg tror på, at det er den måde vi udvikler vores forening bedst.
Jeg udvikler mig som formand, ved at deltage på kurser og i møder, der er rettet mod bestyrelsesmedlemmer og tager ideer med hjem til vores forening.
Kasserer: 
Poul-Jakob Andersen
21 40 96 74
poul.jakob.andersen@gmail.com


To ting er vigtige i Tommerup Idræt. Det er en lokal idrætsorganisation, og det er en organisation for alle, den er funderet bredt. Det vil jeg gerne være med til at arbejde for og understøtte.
Desuden er Tommerup Idræt med til at understøtte nye initiativer, da der er en organisation, man kan benytte, hvis man vil arbejde med en ny aktivitet.
Derudover vil jeg gerne være med til at styrke mulighed for at bevæge sig, have det rart sammen for alle aldre uanset evner og kondition og indstilling til konkurrence.
Bestyrelsesmedlem:
Vivi Juel Hansen
21 42 92 76
vivijuelhansen@jubii.dk

I Tommerup Idræt kan jeg være med til at hjælpe en velfungerende forening med at gøre en forskel i lokalområdet. Det gode samarbejde i bestyrelsen er desuden med til at jeg har lyst til at være med til at videreudvikle foreningens tilbud.

 
Tommerup Idræt | Bystævnevej 19 | 5690 Tommerup | Tlf.: +45 28952183 CVR: 33980000