Referat fra generalforsamling den 24.2.2022
 

1. Valg af dirigent.
Vivi Hansen vælges. 

2. Formandens beretning

Så kommer der en beretning om et år der har været lidt bedre end sidste år. Vi har næsten måttet afholde vores aktiviteter som før Corona. Vi har dog ikke kunnet gennemføre vores opvisning, fitness tryday og nytårsgaloppen.
Vi har knap 900 medlemmer fordelt på vores forskellige aktivitetstilbud, det er et lille fald fra sidste år. Det er primært de ældre der stadig holder lidt igen på grund af Corona. Vi har til gengæld haft stigning på andre hold. Bordtennis er steget markant og Basket ball vokser også. Vores nye rytmehold er blevet rigtig populær.
Vores samarbejde med kommunen blomstrer også. Demenskoordinatorerne er flinke til at henvise borgere til os. Vi har samarbejde med sundhedskonsulenterne om tilpassede hold og er med i Assens PÅ Sport.
For at få gang i fritidslivet igen har kommunen tilbudt fritidskort, hvor alle kan prøve 6 gange gratis til forskellige aktiviteter. Derudover tilbyd de også Motivo, hvor der bliver reklameret for hold på Facebook. Vi har haft en del til prøvetimer. Når man deltog i dette tilbud, kunne man også søge om penge til nogle rekvisitter, hvilket vi har gjort og fået 2.390 til floorball, bordtennis og badminton.
Folkeoplysningsudvalget har også hjulpet med penge for at få gang i aktiviteterne efter sommerferien. Vi har fået 5.000 kr. som vi måtte bruge til det vi ville bortset fra mad. Vi har primært brugt pengene til reklamation i forbindelse med opstart og vores åbent husarrangement i august.
Da vores opvisning jo ikke blev til noget og Fitness tryday blev flyttet til august, slog vi begge dele sammen og lavede et stort åbent husarrangement. Vi måtte desværre konstatere, at der ikke rigtig kom nogen, trods vores store opbud. Til åbent hus fik vi dog overrakt Året initiativpris, som gik til Bodil Løvlund.
Vores Qigong træner er i gang med at tage børneqigonguddannelsen og så er det planen at vi skal have familieqigong på programmet i den nye sæson.
Den ene af vores basketballtrænere har taget træneruddannelsen, hvilket han og børnene har stor gavn af.
Vi har igen solgt juletræer nede ved Fyrtårnet i december måned, hvor salget gik fint.
På vegne af basketballafdelingen er vi i gang med at søge fonde, så der kan oprettes en Full Court bane i Højfynshallen. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen Full Courtbane i nogen af hallerne i Assens Kommune. Fra spillerne fylder 13 år skal der være en sådan bane for at de kan spille turneringer. Tommerup skole har sagt ja til at vi må etablere banen i Højfynshallen, hvilket vi er glade for, da det også er her de træner til dagligt.
Alt tyder på at opvisningen kan gennemføres som planlagt, så det glæder vi os til.
Vi skal være en del af den lokale affaldsindsamling igen i år.
Som tak til vores mange dygtige trænere og hjælpetrænere har foreningen inviteret dem ind og se verdensholdet og en sommerfest i maj.
Foreningen skal til sommer være med som frivillige i Landsstævnet i Svendborg, hvor vi skal tjene nogle penge ved at hjælpe til i forbindelse med de forskellige shows.
Børneholdet i bordtennisafdelingen har planer om at tage på sommertur til Bornholm til sommer.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse, vores gode trænere og de mange medlemmer, der er med til at få vores forening til at fungere og udvikle sig.

3. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Er blevet godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Der er et 129.745 kr. i overskud. 
4. Ingen indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse.
Hanne Klitbo og Johnny Svane blev begge genvalgt for en to årig periode. 
6. Valg af suppleant.
Kirsten Illum Marcussen blev genvalgt for 1 år.
7. Valg af revisor.
Arne Freltoft blev genvalgt. 
8. Valg af revisor suppleant:
Der var ikke lige nogen forslag, men der søges. 
9. Eventuelt. 

Der var et spørgsmål til den kommende temadag som Assens Kommune står bag, og som omhandler motion for begyndere. Arbejdsgruppen fra Assens kommune har ønsket at Tommerup Idræt deltager med information og afprøvning af bordtennis og skovfitness.


Tommerup Idræt | Bystævnevej 19 | 5690 Tommerup | Tlf.: +45 28952183 CVR: 33980000