Tommerup Idræts demenspolitik

 

I Tommerup Idræt vægter vi stor rummelighed. Det vil sige, at vi er åbne over for alle medlemmer uanset fysiske og psykiske udfordringer, herunder også personer med en demenssygdom.
 
Vi vil gerne bidrage til, at personer med en demenssygdom kan forsætte deres aktive liv, selvom de har fået en diagnose. Vi udbyder ikke specielle hold for personer med en demenssygdom, men tilstræber at alle er en del af flokken på vores voksenhold. Specielt de hold vi har i dagtimerne. På dagholdene vægtes de sociale aktiviteter meget højt.
 
Vi sørger for, at vores trænere på de hold, der kan være relevante, har fået uddannelsen, som demensinstruktør. Trænerne er behjælpelige med at finde personer blandt deltagerne på holdene, som vil kunne hjælpe deres holdkammerater, med de udfordringer der evt. kunne være. Det kunne for eksempel være at følges frem og tilbage fra træningen. Eller i forbindelse med omklædningen, at hjælpe med at huske koder på skabene. Der kan også være andre ting, deltagerne lige skal have en hånd til.
For at gøre det nemmere, at finde personer på holdene, som vil være behjælpelige, vil forening hvert år i september, afholde et møde for medlemmerne. På mødet vil der være et oplæg om demens, så deltagerne vil ende ud med at være demensvenner.
 
En gang årligt, efter opvisningen, vil alle demensinstruktørerne mødes og udveksle erfaringer. Her vil vi også være opmærksom på, om der er nye instruktører, der skal tilbydes demensinstruktøruddannelsen.
 
Vi ønsker at alle trænerne i vores forening ved, at vi er en demensvenlig forening og ved hvad dette indebærer. Derfor vil vi orientere om det på vores trænermøde hvert år ved sæsonstart.
 
De fleste af holdene som er relevante for mennesker med en demenssygdom, foregår i Idrætscenteret, Fyrtårn Tommerup. Foreningerne holder jævnligt møde med halledelsen og vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på tiltag, der kan gøre det nemmere for alle, der færdes i idrætscenteret og specielt vores medlemmer med en demenssygdom.
 
 

Tommerup Idræt | Bystævnevej 19 | 5690 Tommerup | Tlf.: +45 28952183 CVR: 33980000